Falsche Freunde – False Friends

Lingolia Übungsgrammatik Englisch

Ist die englische Übersetzung richtig (true friend) oder falsch (false friend)?

   

Anleitung zum Spiel